Wet Natuurbescherming ontheffing, wat moet je weten?

Er worden overal ter wereld steeds meer maatregelen ondernomen ter bescherming van onze leefomgeving. Dit geldt niet alleen voor de natuur en al haar planten, maar zeker ook voor de dieren die erin leven. Hier in Nederland is het zo dat daarvoor de zogenaamde Wet Natuurbescherming in het leven werd geroepen. Het gaat hierbij om een bijzondere wetgeving die ervoor moet zorgen dat onze natuur op de meest optimale wijze kan worden beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare en / of beschermde planten- en dierensoorten. Ondanks het feit dat er dus sprake is van een dergelijke, vrij strenge wetgeving moet het gezegd dat er in de praktijk ook uitzonderingen op kunnen worden gemaakt. Dat gebeurt dan door middel van een Wet Natuurbescherming ontheffing. Alles wat je hierover graag zou willen weten ontdek je meteen hieronder. 

Wat moet je weten over de Wet Natuurbescherming? 

Laat ons voordat je specifiek aan te geven wat een Wet Natuurbescherming ontheffing nu precies is eerst even kijken naar hoe deze wet er nu precies uitziet. Voor deze wet geldt in de praktijk dat ze specifiek in het leven is geroepen om een passende bescherming te voorzien voor zowel de flora als de fauna welke is terug te vinden in verschillende gebieden. Van zodra je denkt aan bouwen of verbouwen in dergelijke gebieden kan je dan ook geconfronteerd worden met de wetgeving. In eerste instantie werd de inhoud daarvan nog niet echt gehandhaafd, maar tegenwoordig is dat wel degelijk het geval. Het mogelijks moeten aanvragen van een Wet Natuurbescherming ontheffing is dan ook in de praktijk met absolute zekerheid van cruciaal belang om rekening mee te houden. Zoveel is zeker. 

Wat is zo’n Wet Natuurbescherming ontheffing dan precies? 

Een Wet Natuurbescherming ontheffing wordt verleend wanneer er ondanks een kwetsbaar gebied met bijvoorbeeld bedreigde flora en fauna toch werkzaamheden in uitgevoerd dienen te worden. In de praktijk zijn er verschillende situaties waarin een dergelijke ontheffing mogelijk moet worden overwogen. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan het isoleren van een huis, maar wat bovendien ook te denken van bijvoorbeeld het vervangen van een (asbest)dak? Voordat je bepaalde werken uit gaat voeren is het dus zeker van belang om hier aandacht aan te besteden.

Waar kan je zo’n ontheffing precies aanvragen?

Wil jij ook graag een Wet Natuurbescherming ontheffing kunnen krijgen? In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat je, je hiervoor altijd moet wenden tot de provincie waarin de werken zullen worden uitgevoerd. Je moet er wel rekening mee houden dat een dergelijke ontheffing niet zomaar automatisch wordt verstrekt, integendeel. Om dit te kunnen doen is het dan ook zo dat er door de provincie twee verschillende onderzoeken bevolen zullen worden, namelijk:

  1. Er zal sprake zijn van een zogenaamd veldonderzoek ter plaatse;
  2. Er wordt een op literatuur gebaseerd onderzoek gevoerd; 

Pas wanneer de uitkomst van beide onderzoeken bekend is zal er vervolgens een rapportage worden opgemaakt. Op basis van de inhoud van dat rapport zal het dan uiteindelijk de provincie zijn welke zal bepalen of er sprake kan zijn van een Wet Natuurbescherming ontheffing of niet. Hou er uiteraard rekening mee dat dit allemaal relatief veel tijd in beslag kan nemen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *